Meniny na web

Adresa:

CEDZO PETER, Hvozdnica 312, 013 56 Bytča

Telefón:

Cedzo Peter st. 0905 252 228

Bc.Cedzo Peter ml. 0908 267 480

E-mail:

cedzo@cedzo.sk

p.cedzo@gmail.com

IČO:

34 222 863

IČ DPH:

SK 1020522217

Bankové spojenie:

Dexia banka Slovensko a. s.,č. účtu: 2828710001/5600